CURSOS PRESENCIALS

adult studentCursos extensius d'octubre a juny, dirigit a joves i adults a partir dels 12 anys (1er ESO)  i en tots els nivells.

Grups reduïts i professors titulats i amb àmplia experiència a la docència. 

L'alumne participa i interactua activament a les classes des del primer moment, ja que el focus pedagògic utilitzat és de caràcter eminentment comunicatiu.

El desenvolupament de les competències s'aconsegueix a través d'un ús natural de la llengua, tenint com a objectiu que l'alumne adquireixi les habilitats de comunicació necessàries per a moure's amb solvència a les diferents situacions reals que pugui afrontar a la seva vida personal i professional.

Els nostres cursos estan alineats amb els diferents nivells del marc comú europeu de referència, i per tant et facilitem la preparació per a obtenir títols oficials de la Cambridge University (First Certificate -B2- entre d'altres).

El programa s'imparteix seguint el calendari escolar i en classes de 3 hores setmanals (1 ó 2 dies de classe per setmana). Consulta als nostres centres l'oferta de dies i franges horàries o bé fés la teva consulta aqui.

adult student 2

Realitza la nostra prova de nivell online de manera totalment gratuïta i sense compromís.

 

CURSOS ONLINE + SEMI-PRESENCIALS

click image

Cursos tutoritzats de 5 mesos de durada. Enfocat a alumnes a partir de 16 anys que no disposen d'un horari fix per a assistir a classe o que prefereixen aprendre al seu ritme. L'alumne estarà en tot moment assistit per els millors professionals que plantejaran un itinerari formatiu eficaç i el guiaran per a aconseguir els objectius.

A més del curs online, l'alumne podrà complementar el seu aprenentatge amb les sessions presencials optatives que s'imparteixen a l'escola, on podrà resoldre dubtes i practicar speaking.

Els cursos s'inicien al setembre i al febrer. L'alumne realitza prèviament una prova de nivell i quan supera el curs obté un certificat d'aprofitament expedit per Cambridge University Press.

 

 

 

Consulta els nostres preus i promocions. 

 

 

CALENDARI ESCOLAR 2019-2020 (PROVISIONAL)

 

 

RIGHT WAY ENGLISH SCHOOL
Consulta els nostres Termes i Condicions