Right Way -Placement Test-


 

INSTRUCCIONS:

Benvingut a la prova de nivell online(*) per a adults i joves a partir de 12 anys. Aquest test consta de 90 preguntes i una durada estimada d'entre 30 i 45 minuts. Al finalitzar podràs comprovar el resultat, així com el nivell recomanat. Si us plau, si no saps la resposta, marca "NO ANSWER" i passa a la següent pregunta.

(*) La prova és vàlida per alumnes fins a nivell B2. Per a nivells superiors, consultar amb l'escola. 

 

INSTRUCCIONES:

Bienvenido a la prueba de nivel online(*) para adultos y jóvenes a partir de 12 años. Este test consta de 90 preguntas y una duración estimada de entre 30 y 45 minutos. Al finalizar podrás comprobar el resultado, así como el nivel recomendado. Por favor, si no conoces la respuesta de alguna pregunta, marca "NO ANSWER" y pasa a la siguiente pregunta.

(*) La prueba es válida para alumnos hasta nivel B2. Para niveles superiores, consultar con la escuela.
Developed by ARI Soft.